Scroll Top

Местна информационна среща „Възможностите на обучителния център при РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово за учене през целия живот“

IMG_6435

На 26 октомври 2013 година в ХГ „Христо Цокев“- Габрово по инициатива на Регионална библиотека – Габрово се състоя местна информационна среща „Възможностите на обучителния център при РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово за учене през целия живот“. Целта на срещата бе местната общност и партньорите на регионалната библиотека да се запознаят с изградения и успешно функциониращ чрез програма „Глоб@лни библиотеки – България“ информационен и обучителен център в библиотеката и възможностите за съвместни дейности. Презентацията „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово – обучителен център за информационна грамотност“ на системните администратори Ивелина Пенчева и Росен Гуглин проследи проведените в периода 2011 – 2013 г. обучения на възрастни потребители за придобиване на начални компютърни умения. Безплатно са обучени почти 160 човека, организирани в групи от 8/10 ползватели на библиотечни услуги. По проект, финансиран чрез програма „Глоб@лни библиотеки- България“ бе създадено и отпечатано специално помагало „Лесни стъпки в света на компютрите“, предназначено за всеки потребител, преминал курса на обучение в библиотеката. Презентацията “Успешни проекти на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, свързани с обучението през целия живот“ на Савина Цонева и Анелия Мутафчиева – Христова представи устойчиви в бъдеще проектни и партньорски инициативи. Сред тях са: – Обучения в ИКТ-умения на потребители в неравностойно положение. През месец август-септември и отново през ноември 2013 г. обучения преминаха възрастни и младежи от Дневен център за хора с увреждания, Габрово – партньор на библиотеката в многобройни инициативи, както и възрастни потребители с физически увреждания от Общинско дружество на инвалидите в Габрово. – Проект „Нови възможности за достъп до информационни услуги и е-образование чрез сайта на РБ “Априлов-Палаузов” и мобилната му версия“. Проектът бе финансиран от Грантова схема за иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки – България“. В резултат на осъществения проект уебсайтът на библиотеката е организиран комфортно, навигацията в него е бърза и удобна. Сайтът предлага разнообразна информация за библиотечни ресурси, образователни системи, културни събития и бизнес в града, областта и страната. – Проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за области Велико Търново и Габрово“, финансиран от Грантова схема за иновативни проекти на програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Проектът се осъществява в консорциум с НРБ „П.Р.Славейков“ – Велико Търново, НЧ „Бачо Киро – 1869“ – Бяла черква и Градска читалищна библиотека – гр. Трявна. Дигитализирането на местни периодични издания от времето преди 1944 година е ценна инвестиция в ученето през целия живот, защото дигиталната база, която се създава, е предоставена на свободен достъп в мрежата – тя служи за разработването на образователни и научни проекти. – Проект „Аз мога повече“ за професионално обучение по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание” по схема „Аз мога повече” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. То стартира на 7 август 2013 година в обучителен център на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов. Реализира се от Асоциация „Съвременни читалища”, съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“. Обучението е с продължителност 960 часа и се провежда в определени дни от всяка седмица по предварително уточнен график на занятията до юни 2014-та година. – Обучение в доброволчество за група млади хора от Национална Априловска гимназия и Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, част от гъвкавата доброволческа структура на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“. Доброволците на библиотеката активно се включват в различни събития и дейности, инициирани от библиотеката, и свързани с нейните възможности като социална и информационно-образователна институция. След презентациите присъстващите работиха в малки групи с цел събиране на идеи за съвместни инициативи в областта на ученето през целия живот и включването на доброволци и доброволчески организации в дейностите на библиотеката и нейните партньори. Обучителният център при Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово бе представен успешно пред местната власт, различни партньори и институции, бяха разработени перспективни и иновативни предложения за съвместно сътрудничество.

Skip to content