Scroll Top

За да сме част от ЕС, трябва да сме информирани

IMG_6744

Днес 05.12.2013 г. в НЧ "РАЗВИТИЕ-1897" село Телиш община Червен бряг бе проведено информационно събитие. Експерти от Областния информационен център Плевен представиха презентации за оперативните програми през следвация програмен период. В презентациите бяха очертани основните параметри на планираната подкрепа за бизнеса и други заинтересовани страни. Информацията беше подкрепена в видеофилми за ЕС, които предизвикаха голям интерес сред представители на местната власт и неправителствените организации от село Телиш:: НЧ "РАЗВИТИЕ-1897", Потребителна кооперация "Стопански подем", Дамски клуб "ЛАДА", Пенсионерски клуб "Еделвайс", Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Skip to content