Scroll Top

Библиотеката – съвременен информационен център

IMG_2481

           Библиотеката на читалище „Просвета-1908”  гр. Златоград стана домакин на организираната от Областния информационен център гр. Смолян среща,  чиято тема беше "Споразумение за партньорство. Актуална информация за новия програмен период 2014 – 2020"  .
          Андреана  Трифонова  и Зорица Ставрева от ОИЦ  представиха актуална информация за новия програмен период 2014-2020 г. в присъствието на представители на  общинската администрация, неправителствени организации, местния  бизнес, директори на учебни заведения ,заинтересовани граждани. След представяне на презентациите ,присъстващите задаваха въпроси .                   
           Библиотеката със своя инфоцентър  създаде възможност за дистанционен online достъп, за да може заинтересованите граждани да участват от ,разстояние в информационната среща.  
          На постъпилите  въпроси от регистрираните онлайн участници , отговори Андреана Трифонова.

                                                                                                    Зорка Хаджиева

Skip to content