Scroll Top

“Куртово Кон@ре в миналото – с линк към бъдещето”

untitled2

Успешно приключи работата на НЧ "Л. Каравелов 1897" – Куртово Конаре по Проект "Куртово Кон@ре в миналото с линк към бъдещето", финансиран по ГСФИП – Програма "Глобални библиотеки – България". За периода юни-октомври проведохме един граждански форум за местното културно наследство, мултимедийно джамборе по време на Куртово Конаре Фест, имахме презентации на различни форуми, работихме с доброволци, обработихме над 1500 документа – снимки, книги и пр. , издадохме брошура и най-важното – изработихме този сайт:
http://www.kurtovokonare.com/
Благодарим на всички наши консултанти, партньори, доброволци и сътрудници!
Приятели, разгледайте новият ни сайт, създаден с подкрепата на Програма "Глобални библиотеки-България", Министерство на културата и ПРООН!

          

Skip to content