Scroll Top

Проект “Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за области Велико Търново и Габрово”

IMG_5531

На 1 ноември 2013 г. в библиотеката в гр. Трявна беше направено представяне и демонстрация на образувания до момента дигитален фонд по проект  "Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за области Велико Търново и Габрово”, за реализацията на който обединиха усилията и ресурсите си Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново, Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" – Габрово, НЧ "Бачо Киро – 1869" – Бяла Черква и НЧ "Пенчо Славейков – 1871" – Трявна.
Проектът цели да направи достъпни за широката аудитория периодични издания, излизали в края на 19 и началото на 20 век, притежаващи неоценимо информационно съдържание за живота, бита, обичаите, исторически и политически щрихи на ежедневието в споменатите области от онова време.
Съществувайки само в книжен оригинал, тези издания са изправени пред сериозната опасност да изчезнат – хартията се разрушава както от времето, така и от активното ползване. Дейностите по проекта включват подбор и сканиране на оригиналите и обработка на цифровото копие.
Беше представена и изложбата „Разрушение и съзидание”, която представя  творчеството на Майстор Колю Фичето
Гост на срещата беше г-н Кольо Дабков, гл.експерт „Култура и образование” в Община Трявна.

Skip to content