Scroll Top

Електронният свят на културата в Община Долна Митрополия

DSC04875
    На 28.10.2013 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на община Долна Митрополия, се проведе заключителна пресконференция в изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Електронният свят на културата в община Долна Митрополия”, финансиран от „Глоб@лни библиотеки – България”, грантова схема за финансиране на иновативни проекти 2013 и община Долна Митрополия.
   Гости на презентацията бяха Кмета на Община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска, гр.Плевен, г-н Валентин Пелов – Кмет на село Победа, г-жа Десислава Манова – Началник отдел „Хуманитарни дейности”, г-жа Ева Иванова – Началник отдел „Образование”, г-жа Маринела Йорданова – началник отдел „Държавен архив” , библиотекари и секретари от населените места на територията на община Долна Митрополия, както и представители на общинска администрация.
    Пресконференцията бе с цел водещата организация НЧ”Зора -1990г”село Победа да популяризира проекта и да запознае общността за постигнатите резултати от проектните  дейности.
  На срещата бяха подробно представени резултатите, а именно –  събиране и  предаване на материалите за местното културно наследство, събиране и предаване на снимков материал, дигитализиране на местното културно наследство, изработка на фен страница във Facebook, изработка на лого на проекта, създаване  уеб сайт на проекта.
    От екипа за управление на проекта бе изказана благодарност към всички читалищни деятели, които с доброволния си труд са допринесли за събиране на архивни документи и стари снимки от населените места, на доброволците, участвали във възстановките на традиционните обичаи на населените места от Община Долна Митрополия, на коалиционните партньори от библиотеките в гр.Д.Митрополия и гр.Тръстеник, както и към проектния партньор – Община Долна Митрополия, който освен финансов принос, е оказвал техническа и експертна помощ.
            В края на пресконференцията всички представители получиха брошури и дискове, които да бъдат разпространени в Читалищата, Кметствата, Училищата и детските заведения в Общината.
 

 

Skip to content