Scroll Top

Глоб@лната библиотека в помощ на библиотеките извън Програмата

DSC03551

           Двудневно компютърно обучение за работа с програма  Microsoft Office Word, се проведе в НЧ ”Съединение”, гр. Съединение на 8 и 9 октомври 2013 г. Обучението беше организирано и проведено от Ангелина Ставрева – методист от отдел Методичен на НБ”Иван Вазов”, Пловдив.  В него взеха участие 8 библиотекари от читалищни библиотеки в Община Съединение: НЧ ”Съединение”, гр. Съединение, с. Правище, с. Любен, с. Голям Чардак, с. Малък Чардак, с. Неделево, с. Церетелево. Обучението се проведе в компютърната зала на библиотеката в гр. Съединение, оборудвана с 6 компютъра по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
            В рамките на два дни обучаемите се запознаха с основните функции на текстообработващата програма MS Word – създаване на текстови документ, форматиране, запазване и разпечатване на документи. В хода на обучението, библиотекарите получиха и консултации по въпроси, свързани с конкретни библиотечни практики, които да се улеснят с прилагането на компютърните умения. В края на обучението те попълниха анкета за ефективността на заниманието, като всички изразиха удовлетворение от получените знания и заявиха участие в бъдещи компютърни обучения.
               Библиотекарите от читалищните библиотеки от Община Съединение, които с изключение на гр. Съединение и с. Царимир, са извън Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, получиха възможност за придобиване на начална компютърна грамотност благодарение на компютърната техника. Това е един хубав пример, когато „Глоб@лната библиотека” е в помощ на библиотеките извън Програмата.

Skip to content