Scroll Top

Приключване на проекта “Виртуално медицинско училище” по програма “Глоб@лни библиотеки България”, Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – ГСФИП 2013 г.

01

На 01.10.2013 г. от 18:00 ч. в НЧ "Пробуда 1926" Згориград се проведе заключителна среща по дейностите на проект "Виртуално медицинско училище".
Гости ни бяха: партньорите от Пенсионерски клуб "Романтика" с. Згориград, лекторите: д-р Банов – специалист по костно-ставни заболявания, Цветелина Христова – експерт по здравословно хранене,членовете на читалищното настоятелство, Радка Тошева – общински съветник, медии. Специален гост ни бе Пенсионерски клуб "Вратица" Враца със своя мажоретен състав, практуващ физически упражния за  превенция на остеропорозата.
На срещата присъстваха 60 човека, на всички бяха раздадени информационни материали: справочници, брошури, дипляни и флаери. 
Събитието беше отразено на следващия ден в сутрешния блок на  ТV "Михайлов" гр. Враца.

Skip to content