Scroll Top

“Глоб@лни библиотеки – България“: възможност за учене през целия живот

IMG_5947

На 23 и 24 септември 2013 година в Арбанаси се проведе Регионална конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“, организирана по проект на МОН „BG – изпълнение на програмата на ЕС за учене на възрастни“.
Д-р Калина Иванова, заместник – директор на РНБ – Велико Търново представи презентацията „Глоб@лни библиотеки – България“: възможност за учене през целия живот“.
В конференцията взеха участие и директорите на РНБ „П.Р. Славейков“, Велико Търново – д-р Иван Александров и РБ „Априлов – Палаузов“, Габрово – Савина Цонева.
Освен това бяха показани филми, изработени с помощта на студенти от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – репортаж за библиотеките в с. Камен, гр. Сухиндол, с. Ресен – работата по Програмите „Лале” и НПО „Отвори очи”; с. Джулюница – отразяване на доброволческата работа в библиотеката чрез участието на доброволка от Корпуса на мира; гр. Полски Тръмбеш – отразяване на работата на обучителния център и на студентите – доброволци; с. Царевец – „Една библиотека, един кмет“; гр. Стражица – партньорството с местната власт; РНБ „П. Р. Славейков” – „Една нощ в библиотеката“ и др.

Skip to content