Scroll Top

На 10-12 април 2013 в хотел „Риу Правец” се проведе първата Работилница за идеи на млади библиотекари

logo-rabotilnica

В нея взеха участие 38 библиотекари от цялата страна и 7 студенти по библиотечни науки от УниБит. Средната възраст на библиотекарите, кандидатствали и одобрени за участие беше 29 г. В обучителната част на събитието бяха застъпени темите:  Иновативни услуги в библиотеката, Изследване на потребностите на общността, Използването на социалните мрежи за рекламиране на дейностите на библиотеката, Мотивация.
За младите библиотекари бяха много интересни новите методи на работа – метода  за презентиране „Печа – Куча”, методът „случайна дума” на Де Боно, а най-харесван от участниците се оказа динамичният и информативен модул Speed- training, в който участниците взеха участие в пет  12-минутни обучения.
В Работилницата взеха участие и двама представители  от румънската програма „Библионет”, които споделиха своя опит и идеи. Беше представена информация за академията за млади библиотекари, проведена в Латвия през 2012 г.
Всички участници оценяват високо възможността да обменят идеи със своите колеги в работата по групи и споделят, че подобни срещи действат мотивиращо за работата им.   „Почувствах се значима и можеща” е написала в обратната връзка една от участничките. 

Всеки участник получи сертификат в края на събитието.

 

Младите библиотекари продължават да споделят впечатленията и идеите си във фейсбук групата на Работилницата:
 https://www.facebook.com/groups/YoungLibrariansWorkshop/
 
Следващата Работилница за идеи на млади библиотекари ще бъде проведена през септември 2013 г. 

 
Skip to content