Scroll Top

Представители на Програма „Глобални библиотеки – България” и целеви библиотеки участваха в национална конференция на Министерство на здравеопазването „Информирани и здрави”

DSC06698

На 22 и 23 март 2012 г., в хотел „Родина” в София се проведе двудневна конференция на Министерство на здравеопазването. В нейната работа участие взеха и представители на Звеното за управление на програма (ЗУП) „Глобални библиотеки – България” и на 20 целеви библиотеки от страната.
По време на конференцията бяха представени резултатите от здравните информационни кампании на Министерството на здравеопазването  „Информирани и здрави” и бяха очертани бъдещи дейности и графика за тяхното изпълнение.
Целта на проекта „Информирани и здрави” на Министерството на здравеопазването е подобряване на трудоспособността, увеличаване на продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот.
Организаторите на конференцията отправиха специална  покана към представители на „Глобални библиотеки – България” и на целевите библиотеки с цел продължаване на започналото сътрудничество и установяване на  контакти с Регионалните здравни инспекции.
Много библиотеки в страната се включиха в изпълнението на Комуникационната стратегия, използвайки създаденото съдържание (видеофилми, брошури, флаери) по време на лектории, беседи и дискусии с различни целеви групи.
В работата на конференцията взеха участие представители на Министерство на  здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Изпълнителна агенция – Главна инспекция по труда, регионалните здравни инспекции, Националният център по обществено здраве и анализи, Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, Национален център по наркомании (НЦН), общини, неправителствени организации.
Пред аудиторията Наталия Георгиева, ръководител ”Застъпничество и връзки с обществеността” представи програма „Глобални библиотеки – България” и разказа за инициативи на здравна тема, предприети от библиотеките. Тя посочи, че сътрудничеството между библиотеките и Регионалните здравни инспекции е инструмент за постигане на мултиплициращ и устойчив ефект на проекта „Информирани и здрави” и възможност посланията на кампанията да стигнат до повече хора, особено в по-малките населени места. Хората търсят здравна информация: данните за информационните потребности на пълнолетното население (Базово проучване за оценка на въздействието от 2011 г.) показва, че близо 57% от пълнолетното население се интересува от  информация на здравна тема – посочи Наталия Георгиева. Това е силен аргумент в подкрепа на партньорските взаимоотношения между библиотеките, като центрове за информация и комуникация за местните общности и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).
Партньорството между библиотеките и РЗИ ще продължи, като ЗУП ще изпрати списъци и лица за контакт на библиотеките по области на Министерството на здравеопазването, което от своя страна ще информира РЗИ.
ЗУП ще информира периодично библиотеките за създадено ново съдържание на здравни теми и ще предоставя линкове, ще насърчава партньорствата и с други институции и ще оказва при необходимост експертна помощ.

Skip to content