Scroll Top

Приключи инсталирането на компютри и периферна техника в целевите библиотеки по Етап 2011

На 31 януари 2012 г. приключи инсталирането на компютри и периферна техника в целевите библиотеки по Етап 2011. Общо 960 обществени библиотеки в страната разполагат с ИКТ оборудване за граждани, осигурено по „Глоб@лни библиотеки – България”.
 
В третата фаза на доставка и инсталиране на ИКТ оборудване по програмата бяха включени 155 целеви библиотеки: готови за употреба са още 530 настолни компютъра, 530 мониторa, 1 преносим компютър, 155 мултифункционални устройства, 149 мултимедийни проектора и 310 единици мрежово оборудване.
 
Общо за трите фази на доставка и инсталиране на ИКТ оборудване по програмата в периода ноември 2010 – януари 2012 г. са осигурени 13 492 единици оборудване в 960 целеви библиотеки, както следва:
                4 757 настолни компютри;
                4 757 монитора;
                178 преносими компютри;
                27 сървъра;
                960 мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир);
                75 цветни принтера;
                791 мултимедийни проектора;
                1947 единици мрежово оборудване.
 
Първата фаза на доставка и инсталиране на ИКТ оборудване обхвана целевите библиотеки по Етап 2009 – доставени са общо 7 834 единици оборудване в периода ноември 2010 – февруари 2011 г.
 
Втората фаза обхвана 350 целеви библиотеки по Етап 2010 – доставени са общо 3 983 единици оборудване в периода април 2011 – юни 2011 г.
 
Третата фаза обхвана 154 целеви библиотеки по Етап 2011 и 1 целева библиотека по Етап 2010 – доставени са общо 1 675 единици оборудване в периода декември 2011 – януари 2012 г.
 
Осигуреното ИКТ оборудване се използва за обучение на граждани и за предоставяне на електронни услуги в целевите библиотеки.

През 2012 г. „Глоб@лни библиотеки – България” съсредоточава усилията си върху разработване и предоставяне на иновативни услуги за потребителите в обществените библиотеки.

Skip to content